Публічна Оферта

ПРЕАМБУЛА

Цей документ становить собою публічну пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕАЛІТІ РІЕЛ ЕСТЕЙТ» (далі - «Адміністрація Сайту») укласти договір будь-якій третій особі на викладених нижче умовах. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), в разі ухвалення викладених нижче умов, будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає Користувачем, а Адміністрація сайту і Користувач спільно «Сторонами» договору. Цей договір укладається Сторонами з метою використання Користувачем інформації викладеної на Сайті realityreal.estate в особистих не комерційних цілях. Адміністрація сайту realityreal.estate залишає за собою право в односторонньому порядку вносити до Оферту зміни, які набирають чинності з моменту публікації, а також на власний розсуд змінювати структуру сайту. У зв'язку з вищевказаним, будь ласка, уважно прочитайте текст Договору і якщо Ви не погоджуєтесь з викладеними умовами, або з яким-небудь з його пунктів, Адміністрація Сайту пропонує Вам негайно відмовитися від укладення даного договору. Правила користування Сайтом ґрунтується на положеннях Конституції України як основного закону України Цивільному і Господарському кодексі України. Законах України: «Про електронний цифровий підпис», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та на інших нормативно-правових актах.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Користувач - особа, що здійснює доступ до Сайту та / або використовує його. Будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сайту, цим автоматично підтверджує, що вона повністю погоджується з положеннями Оферти, і що стосовно неї можливе застосування вимог, встановлених Офертою користувача. Контент - будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу, в тому числі у вигляді текстів, рецензій, коментарів, анонсів, фото, відео, у тому числі новини та інші матеріали, залишені Користувачем на Сайті під своїм обліковим записом. Особистий Кабінет Користувача – сервісний розділ Користувача на сайті, доступний тільки після авторизації, який дає доступ Користувачу до замовлень та редагування інформації, розміщення Контенту. Сайт - набір зв'язаних між собою текстових, графічних елементів і програм, розміщених на сервері у мережі Інтернет, та доступом до нього за єдиною доменною адресою: realityreal.estate. Договір про приєднання - електронна угода між Адміністрацією Сайту і Користувачем з усіма додатками, доповненнями та змінами чи іншими, вказаними у ній документами. Даний договір (оферта) є пропозицією укласти договір між Користувачем і Адміністраціє Сайту, що визначає їхні права і обов'язки щодо надання і отримання інформаційних електронних послуг - інформаційно-консультаційних та юридичних послуг через мережу Інтернет (далі - Послуги), встановлює обов'язкові правила користування Сайтом та його функціональними можливостями.

Персональними даними в розумінні цієї Оферти є: ПІБ Користувача, його контактний номер телефону, контактний e-mail, файли cookie та інші данні які допомагають ідентифікувати Користувача під час використання ним Сайту, а також вся інша інформація яку зазначить про себе Користувач в особистому кабінеті чи направить Адміністрації Сайту будь-яким зручним для Користувача способом.

Користувач має право замовляти систематичного отримання інформації, що міститься на Сайті шляхом зазначення відповідних критерії для розсилки з використанням свого Особистого Кабінету Користувача.

Адміністрація Сайту в жодному разі не несе відповідальності перед Користувачем в разі, якщо Користувач вступив у правові відносини з будь-яким з інших Користувачів та в наслідок чого зазначив матеріальних втрат чи йому була завдана матеріальна шкода. Такі питання вирішуюсь Користувачами між собою без залучення до таких суперечок Адміністрації Сайту. Користувач використовує Сайт виключно на власний ризик. Користувач Сайту несе відповідальність за будь-яку шкоду, що може бути спричинена комп’ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту будь-яким цілям та меті Користувача. Адміністрація не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщуються Користувачем на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст будь-яких матеріалів на Сайті, за будь-які висловлювання та коментарі користувачів сайту, за їх відповідність вимогам чинного законодавства, за порушення авторських прав, незаконне використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки, понесені у зв’язку зі сплатою штрафних санкцій, чи взагалі будь-які збитки, навіть у тому випадку, якщо Адміністрації було попередньо повідомлено чи відомо про можливість понесення таких збитків, у зв’язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайтів. У випадку пред’явлення Адміністрації будь-яких претензій тощо зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі й претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов’язаний самостійно та за власний рахунок вирішувати всі спори з особами, що мають такі претензії, а також повністю відшкодувати понесені Адміністрацією збитки. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну та безперервну роботу Сайту, проте не несе жодної відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість та швидкість перегляду контенту.

За всіма питаннями пов’язаними з роботою Сайту, отримання чи розміщення інформації на Сайті звертайтеся до Адміністрації сайту на адресу: info@realityreal.estate.

В разі виникнення технічних помилок або питань, щодо користування Особистим Кабінетом Користувача звертайтесь до відділу служби технічного обслуговування Сайту: info@realityreal.estate. Відповідь на звернення Клієнта надається протягом від 24 годин до 72 годин.