Политика
Конфиденциальности

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – це місце розташування контенту "REALITY REAL ESTATE" LLC, що розташований в мережі Інтернет за адресою: info@realityreal.estate Адміністрація Сайту - "REALITY REAL ESTATE" LLC, info@realityreal.estate. Користувач - фізична особа, що розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми реєстрації на Сайті, що є способом передачі даних Користувачем Адміністрації Сайту і отримання Користувачем доступу до інформації на Сайті та отримання тематичних розсилок від Сайту.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних осіб, що використовують Сайт.
2.2. Метою даної Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошування.
2.3. Стосунки, пов'язані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів регулюються даною Політикою конфіденційності і чинним законодавством України.
2.4. Діюча редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню "Політика конфіденційності".
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті www.realityreal.estate.
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.8. Використовуючи функціональні можливості Сайту, а так само інформацію розміщену на нім, Користувач виражає свою згоду з умовами справжньої Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отримуваної (зібраної) інформації про Користувача.


УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, e-mail, телефон, інформація про статистику переходів по посиланнях і сторінках сайту та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту з відома та за особистою згодою Користувача.
3.2. Використовуючи Сайт Користувач дає свою беззастережну згоду на обробку, збір і використання його персональних даних Адміністрації Сайту і дає згоду на отримання розсилки на вказаний при реєстрації e-mail або телефон інформації про нові пропозиції щодо нерухомого майна.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональні дані, таких як: ім'я, e-mail, телефон, інформація про статистику переходів по посиланнях і сторінках сайту та ін., а також додаткову інформацію про Користувача, що надається ним за власним бажанням Адміністрації Сайту.
3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:
    а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;
    б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних в даному Положенні про конфіденційність;
    в) відповідності об'єму і характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
    г) неприпустимості об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях надання послуг/продажу товарів, пропонованих на Сайті.


ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, відповідно до розділу 3 даної Політики конфіденційності.


ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються яким-небудь третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених даною Політикою конфіденційності.
5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
5.3. Користувач не вимагає і не вимагатиме в майбутньому додаткових повідомлень при використанні його персональних даних відповідно до умов, викладених в даній Політиці конфіденційності.


ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ І ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі його письмового звернення, або за ініціативою Адміністратора Сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.


ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі письмового запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.


ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту вживає технічні і організаційно-правові заходи в цілях забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.


ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. відносно використання/видалення його персональних даних, передбачені розділом 3 даної Політики конфіденційності у письмовій формі за адресою, вказаною в розділі 1.
9.2. Запит, що направляється Користувачем, має бути оформлений письмово і відповідати вимогам законодавства України.
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що поступив, впродовж 30 днів з моменту вступу звернення.
9.4. Уся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення у письмовій формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошуванню не підлягає. Персональні дані і інша інформація про Користувача, що направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством України.